«Çäksiz aýdymlar» hyzmaty

Kompaniýanyň müşderileri üçin 2013-nji ýylyň dekabr aýynyň 09-dan  «Çäksiz aýdymlar» hyzmaty elýeterlidir. Hemme iň gowy aýdymlary mp3 formatynda fun.mts.tm  saýtyndan çäksiz  alnyp bilner. (Müşderiniň nyrhy aýyna 3,28 manat).

Hyzmaty aşakdaky usullar bilen birikdirip bolýar:
1. Satuw we hyzmat ofislerinde
2. Internet-kömekçi arkaly

fun.mts.tm saýtyna girmäge rugsat almak üçin hyzmat birikdirilenden soňra *188# USSD-buýrugynyň kömegi bilen gizlin sözi almak zerurdyr.

Saýta girilende 8 belgili görnüşde (6ххххххх) öz telefon belgiňizi we alnan gizlin sözi girizmelidir