«MTS Oýunlary»

«MTS Oýunlary» hyzmaty
«MTS Oýunlary» - Java hem Android sistemalary goldaýan telefonlary üçin oýunlar katalogyna çäklendirilmedik ygtyýardyr. Ulanyjylaryň amatlylygy üçin oýunlar bölümlere bölünen: täzelikler, iň gowy oýunlar, Java oýunlary we Android programmalary. Hyzmat iki dili goldaýar: türkmen dili we rus dili.
 
“MTS Oýunlar” hyzmatyny birikdirmek
 
Hyzmaty birikdirmek üçin:
*102#4# amaly ýazmaly we jaň etmeli;
102 mugt gysga belgä 52 san belgini ýazyp SMS ugratmaly;
http://g.mts.tm/salgy boýunça “Oýunlar” portalynyň sahypasyna girmeli.
 
“MTS Oýunlar” hyzmatyny aýyrmak

Hyzmaty aýyrmak üçin:

102 mugt belgä “53” san belgini ýazyp ugratmaly;

Hyzmatdan peýdalanma

Hyzmatdan peýdalanmak üçin aşakdakylary ýerine ýetirmeli:

g.mts.tm internet sahypasyna girmeli;
Belgini 9936ХХХХХХХ görnüşde ýazmaly;
Salgylanma almaly;
Oýuny almaly.
 
“MTS Oýunlar” hyzmatynyň bahasy
 
Günde bir gezek 457 – gysga belgiden tölegli giriş SMS-maglumaty alma. 
 
Hyzmatyn ady Gysga belgi Bahasy GBÜS bilen, manat
“MTS Oýunlar” 457 0,4261
 
“MTS OÝUNLAR” hyzmatyny birikdirmek 2015-nji ýylyň 4-nji iýyndan başlap elýeterli bolar.