«Media dükan»

1.“Media dükan” hyzmaty 2016-njy ýylyň 3-nji martyndan birikdirmek üçin elýeterli bolar
“Media dükan” hyzmaty müşderiniň gündelik hasabynda serişdeleriň ýetmezçiliginde bahasy pes bolan beýleki gysga belgileriň kontentinden bermek arkaly müşderileriň mümkin bolan iň köp mukdaryna hyzmatlar kontentini etmek üçin niýetlenendir.
 
2.KIM BIRIKDIRIP BILER?
    “Media dükan” hyzmaty – ähli müşderiler üçin hyzmat.
 
3. HYZMATYŇ BEÝANY
“Media dükan” hyzmaty diňe multimedialy kontent  üçin ediler we 4-den köp bolmadyk tapgyrda geçer (binýat tarifisirleme synanyşygy + “Media dükan” ulgamynyň 3 tapgyry)
 
Multimedianyň bukjalaýyn satuwy
 
Kontentiň ady
 
Bukjalaýyn
Gysga belgi GBS bilen bahasy* 1-nji tapgyr (bukjalaýyn)
GB 3301
 
GBS bilen bahasy *
2-nji tapgyr (bukjalaýyn)
GB 3302
 
GBS bilen bahasy *
3-nji tapgyr (bukjalaýyn)
GB 3304
 
GBS bilen bahasy *
1. “Gülküli wideo” 3278 8,19 5,90 3,93 1,97
2. “Sazly wideo” 3279 8,19 5,90 3,93 1,97
3. “Doly MP3” 3280 8,19 5,90 3,93 1,97
4. “Java-oýunlar” 3281 8,19 5,90 3,93 1,97

Multimedianyň birgezeklik satuwy 
 
Kontentiň ady
 
Birgezeklik
Gysga belgi GBüS bilen bahasy* 1-nji tapgyr (birgezeklik)
GB 3302
 
GBS bilen bahasy *
2-nji tapgyr (birgezeklik)
GB 3304
 
GBS bilen bahasy *
5. “Audio degişmeler” 3295 4,92 3,93 1,97
6. “Realtonlar” 3274 4,92 3,93 1,97
7. “Doly MP3” 3275 4,92 3,93 1,97
8. “Wideo” 3276 4,92 3,93 1,97
9. “Suratlar” 3277 4,92 3,93 1,97

Ulanmak nesip etsin !