Akyldaryň maslahatlary

Hyzmat barada

«Akyldaryň maslahatlary» hyzmaty gyzykly we dünýä garaýşyny giňeldýän maslahatlary, aforizmleri, beýik adamlaryň aýdanlary bilen gyzyklanýan müşderiler üçin niýetlenendigini begenjimiz bilen aýdýarys.

Türkmen dilinde maslahatlary almak üçin 5757 belgä «1» ýazyp, SMS ugratmaly
Rus dilinde maslahatlary almak üçin 5757 belgä «2» ýazyp, SMS ugratmaly
 

SMS-buýruklar we hyzmatyň nyrhy

Buýrugyň ady: 1 / ýa-da Doldurylmadyk habarnama ýa-da başga buýruk;
Buýrugyň beýany: 7 güne «Akyldaryň maslahatlary» hyzmatyna ýazylmak ýa-da ýazylyşygy uzaltmak (Türkmen dilinde);
Gysga belgisi: 5757
Nyrhy: 2,62 manat

Buýrugyň ady: 2;
Buýrugyň beýany: 7 güne «Akyldaryň maslahatlary» hyzmatyna ýazylmak ýa-da ýazylyşygy uzaltmak (Rus dilinde);
Gysga belgisi: 5757
Nyrhy: 2,62 manat

Buýrugyň ady: RU;
Buýrugyň beýany: Rus diline çalyşmaklyk;
Gysga belgisi: 5757
Nyrhy: Mugt

Buýrugyň ady: TM;
Buýrugyň beýany: Türkmen diline çalyşmaklyk;
Gysga belgisi: 5757
Nyrhy: Mugt

Buýrugyň ady: STOP;
Buýrugyň beýany: Birikdirmäni mejbury öçürmek;
Gysga belgisi: 5757
Nyrhy: Mugt
 
Ähli nyrhlar manatda GBS bilen görkezilen