«SMS gaznasy» hyzmaty

«SMS gaznasy» hyzmaty

«SMS gaznasy» hyzmaty «Inform-mobil»«PBR»«Mediakom»
kompaniýalarynyň hyzmatlaryna ygtyýar almaga mümkinçilik berýär.
Ähli elýeterli hyzmatlar görkezilen salgylanma boýunça görüp bolýar: kopilka.imb2bs.com
 
«SMS gaznasy» hyzmaty ähli müşderiler üçindir.
 
HYZMATYŇ BAHASY
  
Gysga belgi Bahasy, manat GBS bilen Utuklaryň sany Nyrh alynmagyň görnüşi
460 0,49 49 Her gün
 Müşderiniň hasabynda pul az bolan halatynda müşderiniň hasabynda bar bolan puluň möçberine laýyklykda töleg alynyp bilýär:
Gysga belgi Bahasy, manat  GBS bilen
461 0,43
462 0,33
463 0,20
464 0,16
HYZMATY NÄDIP BIRIKDIRMELI
 
Hyzmaty birikdirmek hem utuklary sargamak üçin *102#0# aýlamaly ýa-da 465 gysga belgä «A» ýazgyly SMS ibermeli.
Hyzmaty öçürmek üçin 465 gysga belgä «Z» ýazgyly SMS ibermeli.
 
Hyzmatdan peýdalanmak Siziň üçin ýakymly bolsun !