Wargaming platformasynyňonlaýn oýunlary üçin ballary buýurmak

“Wargaming” platformasynyň “World of Warships” we “World of Warplanes“  onlaýn oýunlary üçin utuklary buýurmak» hyzmaty birikdirmek 2016-nji ýylyň oktýabr aýynyň 18-den elýeterli bolar.
 
“Wargaming” platformasynyň “World of Warships” we “World of Warplanes“ onlaýn oýunlary üçin utuklary buýurmak” hyzmaty – ähli müşderiler üçin hyzmatdyr.
“Wargaming” platformasynyň “World of Warships” we “World of Warplanes“ onlaýn oýunlary üçin utuklary buýurmak üçin müşderi Wargaming.net
saýtyndan şu saýtda “Premium dükan” bölüminde ýerleşen dükana geçmeli.
Şondan soň müşderi “SMS arkaly töleg” bölümine geçip, ýurdy, operatory saýlamaly we öz telefon belgiňi görkezip, oýun utuklarynyň belli mukdaryny saýlamaly.
Soňra müşderi “Tölegi tassyklamak” bölümine geçmeli.
Tölegi tassyklamak üçin müşderi tarapyndan utuklary tölemek üçin saýlan gysga belgisine görkezilen kody görkezmek bilen telefondan SMS-habaryny ibermeli.
Eger müşderi özüniň saýlan gysga belgisine görkezilen kody iberýän bolsa, ol öz oýun akkauntyna buýrulan utuklary alýar.
Pul serişdeleriniň ýetmedik ýagdaýynda, SMS-habary iberilmeýär.
Gaýtadan töleg üçin amaly täzeden geçmeli.
Müşderi gysga belgisine jogap edip bir SMS-habardan köp habar ibermeli däldir.
Gysga belgisine SMS-habary gaýtadan iberilende, ballar berilmezden pul serişdeleriň aýrylmagyna getirýär.
Utuklary buýurmak üçin şu aşakdaky gysga belgiler elýeterlidir:
Gysga belgi GBS hasaba almak bilen bahasy, manat
1 1311   3,93
2 1312 10,16
3 1316 15,08
«Wargaming” platformasynyň “World of Tanks” onlaýn oýny üçin utuklary buýurmak» hyzmaty birikdirmek 2016-nji ýylyň iýul aýynyň 01-den elýeterli bolar.
“Wargaming” platformasynyň “World of Tanks” onlaýn oýny üçin utuklary buýurmak” hyzmaty – ähli müşderiler üçin hyzmatdyr.
“Wargaming” platformasynyň “World of Tanks” onlaýn oýny üçin utuklary buýurmak üçin müşderi Wargaming.net saýtyndan şu saýtda “Premium dükan” bölüminde ýerleşen dükana geçmeli.
Şondan soň müşderi “SMS arkaly töleg” bölümine geçip, ýurdy, operatory saýlamaly we öz telefon belgiňi görkezip, oýun utuklarynyň belli mukdaryny saýlamaly.
Soňra müşderi “Tölegi tassyklamak” bölümine geçmeli.
Tölegi tassyklamak üçin müşderi tarapyndan utuklary tölemek üçin saýlan gysga belgisine görkezilen kody görkezmek bilen telefondan SMS-habaryny ibermeli. Eger müşderi özüniň saýlan gysga belgisine görkezilen kody iberýän bolsa, ol öz oýun akkauntyna buýrulan utuklary alýar.
Pul serişdeleriniň ýetmedik ýagdaýynda, SMS-habary iberilmeýär.
Gaýtadan töleg üçin amaly täzeden geçmeli.
Müşderi gysga belgisine jogap edip bir SMS-habardan köp habar ibermeli däldir.
Gysga belgisine SMS-habary gaýtadan iberilende, ballar berilmezden pul serişdeleriň aýrylmagyna getirýär.
Utuklary buýurmak üçin şu aşakdaky gysga belgiler elýeterlidir: