«Bir basmada sargyt et» we «Onlaýn oýunlary üçin utuk sargydy» hyzmatlary üçin gysga telefon belgileri

«MTS-Türkmenistan» HJ-niň müşderileri kesgitli gysga telefon belgilerine iberlen SMS-iň kömegi bilen meşhur saýtlaryň:
«Odnoklassniki» we «WKontakte»
goşmaça mümkinçilklerinden we onlaýn oýun saýtlary:
https://wf.mail.ru
https://cfire.mail.ru
https://Wargaming.net
üçin ýörite mümkinçiliklerinden peýdalanyp bilerler
 
www.ok.ru saýtynda Ok-lary köpeltmek üçn müşderä anyklaýyş düzgüninden geçmeklik zerurdyr, onuň çäginde Müşderiniň kesgitli telefon belgisi peýdalanyjynyň kesgitli akkaundyna baglanýar.
                            
Belginiň barlagy, Müşderiniň telefon belgisini saýtda girizmek arkaly amala aşyrylýar: görkezilen belgä şu telefona bolan eýeçiligini we www.ok.ru saýtynda pully hyzmatlary peýdalanmaklyga bolan razylygyny tassyklaýan Müşderiniň saýtda girizmeli barlag kody bolan mugt habary gelýär. Belginiň ilkinji barlagyndan soňra, hyzmaty işletmek üçin SMS-a «HAWA» habary bilen jogap bermek arkaly Müşderi Ok-laryň tölegini tassyklaýar.
Soňraky sargytlarda, Müşderä saýtyň interfeýsinde (OK-laryň islenilýän mukdary) hyzmaty saýlamak we «Sargyt etmek» düwmesine basmak ýeterlikdir,ondan soňra bolsa Müşderi giriş SMS habaryny alýar we hyzmaty işletmek üçin SMS-a «ДА» habary bilen jogap bermek arkaly Ok-laryň tölegini tassyklaýar.
 
Hyzmatyň ady Gysga telefon belgisi Giriş SMS-habaryň bahasy
 (GBS hasaba almak bilen manatda)
Utuklaryň mukdary
1 http://ok.ru
««Bir basmada sargyt et»: Ok-lar»
1327 3,93 15 OK
1333 9,83 40 OK
1331 15,08 70 OK
2 http://vk.ru
««Bir basmada sargyt et»: Sesler»
 
1326 4,92 3 Ses
1324 6,88 4 Ses
1323 8,19 5 Ses
1322 9,18 6 Ses
1332 11,14 7 Ses
1334 14,09 9 Ses
 
https://wf.mail.ruhttps://cfire.mail.ruhttps://Wargaming.net
Onlaýn oýun saýtlary üçin bonus sargydy
 
Müşderi Warface oýnunda wirtual oýun ballaryny (Karzlary) almak üçin https://wf.mail.ru saýtynyň hasaba alnan peýdalanyjysy bolmak zerurdyr we ondan soňra sargyt edilýän wirtual utuklaryň mukdaryna laýyklykda saýlanan gysga telefon belgä 298+ esasy prefiksi we anyklaýyş belgisi bolan SMS- habaryny ibermeli. Talap iberlen gysga telefon belgiden yzyna gelýän SMS-habarynda, Müşderi talabyň şowly ýerine ýetirilendigi hakynda habary alýar. Peýdalanyjynyň şahsy otagy tölenen utuklaryň mukdaryna (Karzlaryna) köpelýär.
Cross Fire oýuny üçin https://wf.mail.ru saýtynyň hasaba alnan peýdalanyjysy bolmak zerurdyr we ondan soňra saýlanan gysga telefon belgä 298+ esasy prefiksi we anyklaýyş belgisi bolan SMS- habaryny ibermeli.
                            
Wargaming.net saýtynda ýerleşen Wargaming platformasynyň «World of Tanks», «World of Warships» we «World of Warplanes» onlaýn oýunlary üçin MTS ulgamynyň müşderileri üçin «Premium dükany» bölüminde oýun ballaryny sargyt etmek elýeterlidir.
«Premium dükany» bölümine geçmek bilen müşderi «SMS arkaly töleg» bölümine geçmeli, ýrudy, operatory saýlamaly we öz telefon belgisini görkezmeli. Soňra belli bir oýun ballaryny saýlamaly. Soňra müşderi «Tölegi tassyklamak» bölümine geçmeli. Tölegi tassyklamak üçin müşderi tarapyndan saýlanan gysga telefon belgä ballary tölär ýaly telefondan kod görkezilen SMS-i ibermeli.
                 
Hyzmatyň ady Gysga telefon belgisi Giriş SMS-habaryň bahasy
 (GBS hasaba almak bilen manatda)
Utuklaryň mukdary
1 wf.mail.ru saýtyndaky «Oýundaky bonuslar» hyzmaty 2090 8,19 81 Karz
8385 15,08 149 Karz
2 cfire.mail.ru saýtyndaky «Oýundaky bonuslar» hyzmaty 2090 8,19 82 Karz
8385 15,08 150 Karz
3 ««World of Tanks», 
«World of  Warships» we
 «World of Warplanes» oýundaky bonuslar» hyzmaty
1311 3,93  
1312 10,16  
1316 15,08