SMS bukjalar

SMS bukjalar

Hyzmatyň esasy artykmaçlyklary

  • SMS-habarlaryny pes bahadan ibermek
  • SMS-leri elýeterli bahadan lomaý satyn almak mümkinçiligi
  • Bukjany awtomatik uzaltmak mümkinçiligi

Bahasy

4 manat
SMS 100 + Bukjasy
Göwrümi - 100 SMS
6 manat
SMS 200 + Bukjasy
Göwrümi - 200 SMS
manat
SMS 500 + Bukjasy
Göwrümi - 500 SMS

Hyzmaty birikdirmegiň usullary

  • USSD-menýu: *123#2# aýlamaly, soňra zerur bolan SMS-bukjany saýlamaly
  • SMS-kömekçi: 123 belgä boş SMS ibermeli, soňra gözükdirijä laýyklykda hereket etmeli
  • Internet-kömekçi: www.mts.tm saýtynda
Bukjanyň hereket ediş möhleti - 30 gün
Bahalar GBS hasaba almak bilen görkezilendir. Has anyk maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz.
Telefon: (+99366 300890), 0890

Ses bukjalar barada maglumat şu ýerde