«Rahat Internet» hyzmaty

«Rahat Internet» hyzmaty – müşderä gije-gündiz amatly bahadan Internetden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.
 «Rahat Internet» hyzmaty «Gül ýaly 2015», «Köp gürleş», «Gül ýaly», «Gül ýaly+», «12:0», «Ugur 0-a tarap», «MTS Ýönekeý», «Super 0», «Super 0 Täze Ýyl», «Ýeňillikli goldaw», «Biznes Konnekt» hem «Nawigator+» ýaly nyrh meýilnamalarynda birikdirilýär.
   
«Rahat Internet» hyzmatyny dolandyrmak
Hyzmaty aşakdaky  ýaly birikdirip/öçürip bolýar:
  • USSD-buýruklary -  *838# hyzmaty birikdirmek, *838#0# hyzmaty öçürmek;
  • satuw ofislerinde
  • www.mts.tm saýtynda Internet-kömekçi arkaly;
  • Sorag-jogap gullugyna jaň etmek arkaly
«Rahat Internet» hyzmatynyň şertleri 
Birikdirmegiň bahasy* 1 manat
Müşderi tölegi 90 teňňe / günde
1 Mb bahasy 5 teňňe
 *Hyzmaty birikdirmegiň bahasy hyzmatyň birikdiren ýagdaýynda her gezek alynýar.
 
Bahalar GBS hasaba almak bilen görkezilen
 
Bellik
        
«Rahat Internet» hem «Joşgunly gijeler» hyzmatlaryny bile birikdirip bolmaýar, ýagny «Joşgunly gijeler» hyzmatyny birikdirende «Rahat Internet» hyzmaty awtomatik öçürilýär hem tersine: «Rahat Internet» hyzmatyny birikdirende «Joşgunly gijeler» hyzmaty awtomatik öçürilýär.  
 
 Hyzmatdan lezzet alyň!