"Erudit" SMS-bäsleşiginiň üçünji hepdesiniň jemi boýunça ýeňijini gutlaýarys.

13 Dekabr 2016

867 150  utuk gazanan Hümmedow Begenç Gurbangylyjowiç
«Erudit» SMS-bäsleşiginiň üçünji hepdesiniň netijeleri boýunça ýeňiji bolup, 
Apple iPhone 7 smartfony baýragyna eýe boldy. 


Bäsleşigi geçirmegiň kadalary hakynda jikme-jik maglumat

Ýer    Ballar

1.          867150
2.          860900
3.          619950
4.          280850
5.          142800