Täze ýyl bukjasy 2017

14 Dekabr 2016

Üns beriň! Tehniki sebäplere görä, hasaby doldurandan soň Täze ýyl aksiýasy boýunça gudogyň ýerine sazyň birikdirilmegi bes edilýändigi barada habar berýäris.
Täze belgini alanda Täze ýyl aksiýasy boýunça gudogyň ýerine sazyň birikdirilmegi saklanýar.
20 SMS-den hem 17 Mb-dan ybarat bolan bukjanyň birikdirilmegi öňki şertleri boýunça ýerine ýetirilýär.