"Erudit" SMS-bäsleşiginiň dördunji hepdesiniň jemi boýunça ýeňijini gutlaýarys.

20 Dekabr 2016

1 644 100  utuk gazanan Hanmamedowa Nadežda Sergeýewna
«Erudit» SMS-bäsleşiginiň dördunji hepdesiniň netijeleri boýunça ýeňiji bolup, 

Apple iPhone 7 smartfony baýragyna eýe boldy. 

Bäsleşigi geçirmegiň kadalary hakynda jikme-jik maglumat

Ýer    Ballar

1        1644100 
2        1550500 
3            85050
4            61850
5            61050