Gudogyň ýerine “Merjenim” meşhur aýdymy

29 Mart 2017

2017-nji ýylyň 9-njy aprelindan —8-nji maýyne çenli «SMART L+», «SMART M+», «SMART XL», «Gül ýaly+», «Köp gürleş» nyrhlarynda täze belgini birikdiren ähli müşderilere
«Merjenim» atly sazy mugt, 30 gün möhleti bilen awtomatik birikdirilýär.

Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz. 
Telefon: +99366 300890, 0890