«Gijeler sowuk» aýdymyny birikdir»

18 Aprel 2017

2017-nji ýylyň 25 -26 -njy aprely çenli MTS-iň ähli müşderileri  «Gijeler sowuk» atly meşhur aýdymy gudogyň ýerine 30 gün üçin mugt goýup bilerler.
Aýdymy gudogyň ýerine goýmak üçin «1» ýazylan SMS-i 9505 belgä ugratmaly.

Satuw ofislerinde anyk maglumat alyp bilersiňiz
Telefon: +99366 300890, 0890