"Sport" SMS-bäsleşiginiň birinji hepdesiniň jemi boýunça ýeňijini gutlaýarys.

10 Maý 2017

898 500  utuk gazanan Apbasaliýew Nowruz Esenowiç
«Sport» SMS-bäsleşiginiň birinji hepdesiniň netijeleri boýunça ýeňiji bolup, 

Apple iPhone SE smartfony baýragyna eýe boldy. 

Ýer        Ballar

1.            898500
2.              95900
3.              52000
4.              29700
5.              25000