Hormatly MTS müşderileri !

28 lýun 2017

MTS kompaniýasy Türkmenistanyň çäginde adaty düzgünine laýyk aragatnaşyk hyzmatlaryny ýerine ýetirýär, biziň müşderilerimiz üçin hereket edýän ähli hyzmatlar elýeterlidir. MTS kompaniýasy ýurdumyzda işlemäge dowam etmekçi, ýakyn geljekde hyzmatlaryny artdyrmagyny göz öňüne tutulýar.