Gudogyň ýerine “Hoş geldiň” meşhur aýdymy

01 Awgust 2017

2017-nji ýylyň 9-njy awgustdan — 8-nji sentýabryna çenli «SMART L+», «SMART M+», «SMART XL», «Gül ýaly
+», «Köp gürleş» nyrhlarynda täze belgini birikdiren ähli müşderilere
«Hoş geldiň» atly sazy mugt, 30 gün möhleti bilen awtomatik birikdirilýär. 

Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz. 
Telefon: +99366 300890, 0890