Gudogyň ýerine “Suw almaga” meşhur aýdymy

06 Sentýabr 2017

2017-nji ýylyň 9-njy sentýabryndan — 8-nji oktýabryna çenli «SMART S», «SMART M», «SMART L» «SMART XL+», «Gül ýaly
+», «Köp gürleş» nyrhlarynda täze belgini birikdiren ähli müşderilere
«Suw almaga» atly sazy mugt, 30 gün möhleti bilen awtomatik birikdirilýär. 

Jikme-jik maglumaty satuw ofislerinde alyp bilersiňiz. 
Telefon: +99366 300890, 0890