«MTS-Türkmenistan» HJ-niň hyzmat ediş merkezleri öz işlerini wagtlaýyn togtadýar

03 Noýabr 2017

Hormatly müşderilerimiz! Tehniki sebäpler ýüzünden müşderilere hyzmat etmäge mümkinçiligi bolmadygy sebäpli, şu aşakdaky salgylarda ýerleşýän «MTS-TM» HJ-niň Hyzmat ediş merkezleri öz işlerini wagtlaýyn togtadýar:

- Aşgabat şäheri, Görogly köçesiniň 122-nji jaýy – 2017-nji ýylyň 3-nji noýabryndan.

- Türkmenabat şäheri, Himik kiçi etrapçasy, S.Niýazow köçesiniň 1e jaýy.

- Mary şäheri, 1-nji kiçi etrapçasy, «Lälezar» söwda bazaryna girişiniň sag tarapynda ýerleşýän bina, № 22 pawilýon.