Hyzmat ediş merkezinde müşderiler bilen hasaplaşygy

15 lýun 2018

«MTS-Türkmenistan» HJ-i,  Türkmenistanda hereket edýän  degişi kanunçylygynyň talaplaryna laýyklykda, 2018 ýylyň iýun aýynyň 18-den müşderiler bilen hasaplaşygy, şäher Aşgabat, Türkmenistanyň Gahrymany Atamyrat Niýazow adyndaky şaýoly, 85-nji jaýy salgysynda ýerleşýän, müşderilerine hyzmat ediş merkezinde  ýerine ýetirýär.