Diler salonlary

Aşgabat

Aşgabat, A.Nyýazow şaýoly, j. 272 
Aşgabat, 2060-njy köçe (Ostrowskiý), j.22 A
Aşgabat, S.Türkmenbaşy şaýoly, 52, "Ýimpaş" SM
Aşgabat, Andalyp köç. (1958), j. 80B
ş.Aşgabat, Abadan etraby, Tarp ýer köç., 26А
Аşgabat, 2011-nji (Аzady) köç., j.№72, "Gülistan" söwda merkezi
Аşgabat, 2011(Engels) köç., j.№72, "Gülistan" söwda bazary
Аşgabat,A.Kekilow köç., 2  bazar №3 dükan №2
Аşgabat, Teke bazary, dükan 103
Аşgabat, Teke bazary, dükan 119
Аşgabat, Teke bazary, dükan 22
Ашгабат,Teke bazary, dükan 20
Аşgabat, Teke bazary, dükan 6
Аşgabat, Teke bazary, dükan 12
Аşgabat, S.Türkmenbaşy-Magtymguly köç. çatrygy,  dükan №11
Аşgabat,Teke bazary, dükan 128
Аşgabat, Bereketli bazary, dükan №5
Аşgabat,  "Аzatlyk" bazary, dükan №24
Аşgabat,  "Аzatlyk" bazary, dükan №26
Аşgabat, Abadan etr. (Tomat zawody)
Аşgabat, Teke bazary, dükan 96
Аşgabat, Teke bazary, dükan 130
Аşgabat, Teke bazary, dükan 7
Аşgabat, Teke bazary, dükan 97
Аşgabat, bazar №7 dükan №34,
Аşgabat, bazar №3 dükan №10,
Аşgabat, köç. 1916 j.113
Аşgabat, Teke bazary, dükan16
N.Andalyp köç. "Jennet" bazary dükan №2
N.Andalyp köç. "Jennet" bazary dükan №12
Аşgabat,, A.Berdiýew köç.
Аşgabat, Metallistler köç., j.114
Аşgabat, Serhetçiler köç. j.99
Аşgabat, H.Ýasawy köç., 73, baza "Hazyna" 
Аşgabat, "Altyn Asyr Gündogar bazar", dükan.№1538
Аşgabat, 10 ýyl Abadançylyk köç., 
Аşgabat, A.Nyýazow şaýoly 391 (Çoganly)
Аşgabat, Anadlyp- O.Kulyýew köç.

 Ahal welaýaty 

Ahal wel., Änew şäheri,  Azatlyk köçesi, 20/А
Ahal wel., ş.Tejen, Häkimlik köç., j. 8
Ahal wel.,Babadaýhan etr., Magtymguly köç. 38
Ahal wel.,ş.Tejen Häkimlik köç. 72
Ahal wel., Sarahs pos. Mollamurt köç.,26
Ahal wel.,Baharly pos., Aşgabat-Türkmenbaşy trassa, 
Ahal wel.,Ak Bugdaý etr., st.Gäwers, Aşgabat-Mary trassa, j.47
Ahal wel., Kaka etr., Kaka pos. A.Kuçer köç., j.5 
Ahal wel., Gämi obasy, Kemine köç. We Parahat köç., 
Ahal wel.,Babadaýhan etr., Oktýabr köç., j. 25
Ahal wel.,Sarahs pos. Mollamurt köç. (merkezi bazar)
Ahal wel., ş.Sarahs,  Lykow köç. 3/2
Ahal wel., ş. Änew  "Ak Bugdaý" bazary, dükan 4/32
Ahal wel.,Gökdepe etr., Gökdepe pos.,  merkezi bazar
Ahal wel.,Babadaýhan etr., Kekilow d/b
Ahal wel.,Duşak pos., M.Korow köç., j. 14
Ahal wel.,Kaka etr., Kaka etr., Duşak pos., T.Ýagmyrow köç. 4
Ahal wel., ş.Tejen, Daýhan bazary
Ahal wel., Kaka etr., Kaka pos. Türkmenbaşy köç., dükan Salam
Ahal wel., ş.Tejen, Gulmyradow köç. Dükan .№8
Ahal wel., ş.Tejen Gulmyradow köç. Dükan № 18
Ahal wel., ş.Tejen, Ahal bazary
Ahal wel., Ak Bugdaý etr. d/b Magtymguly
Ahal wel.,Kaka etr., Kaka pos. Tahyrow köç. (merkezi meýdança) 
Ahal wel., Sarahs pos. Kiçiaga geň.
Ahal wel.,Babadaýhan etr.,  Zähmet d/b
Ahal wel.,ş. Tejen, A.Saryýew köç. 
Ahal wel.,ş.Tejen Lälezar mähellesi 
Ahal wel.,Altyn Asyr pos., merkezi meýdança
Аhal wel., ş.Tejen Daýhan bazary
Ahal wel.,ş.Tejen Parahat köç. (Awtoduralga)
Ahal wel.,ş.Tejen Aýgülhan köç.
Ahal wel.,ş. Tejen A.Annanyýazow köç.  - Uçgun
Ahal wel., ş.Tejen, A.Meläýew köç.  10/37
Аhal wel.,ş.Sarahs, Gurbansoltan eje köç. 
Ahal wel., Sarahs pos., Molamurt köç. (Jennet bazar)

Balkan wel., ş.Hazar, kw. 29
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, demirýol menziliniň meýdançasy
Balkan wel., ş.Balkanabat, "Jennet" söwda bazary, kwartal 199
Balkan wel., ş.Serdar, G.Abaýew köç., (merkezi poçta) 
Balkan wel.,ş.Türkmenbaşy, "Kenar" bazary
Balkan wel., ş.Garabogaz Bitaraplyk köç., 23
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, Kemine köç., j. 4а
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, "Kenar" bazary. Aksessuar dükany
Balkan wel., ş.Serdar G.Abaýew köç., jaý 23   
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, "Kenar" bazary. Aksessuar we telefon satylýan dükany 
Balkan wel., Balkanabat ş., kwartal 199, bazar "Jennet"   
Balkan wel., Balkanabat ş., kwartal 199, bazar "Jennet"  
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, "Kenar" bazary. Töleg serişdeleri satuw dükany
Balkan wel., Balkanabat ş., "Bereket" söwda bazary kw 232 telefon bejeriş
Balkan wel., ş.Serdar G.Abaýew köç., kömpýuter satylýan dükan
Balkan wel., ş.Hazar, "Hazar" söwda bazary, dükan "Android"
Balkan wel., Magtymguly etr.,  Magtymguly şaýoly (restoran Sumbar)
Balkan wel., ş.Serdar, A.Geldiýew köç. 1-nji geçelge
Balkan wel.,Balkanabat, kwartal, 118, j.8
Balkan wel., Türkmenbaşy etr., Janga obasy, Ýeňşiň 45 ýyllygy köç.,j.41
Balkan wel., Gumdag obasy, A.Meňliýew köç., (duralga)
Balkan wel.,ş.Bereket, H.Babaýew köç.,j. 6/1
Balkan wel., ş.Balkanabat, Kemine köç. kw.104
Balkan wel., ş.Hazar, "Hazar" söwda merkezi, töleg serişdeler dükany
Balkan wel., Jebel obasy, H.Guwançew köç., 1/2
Balkan wel., ş.Balkanabat, B.Allaberdiýew köç., kwartal 209, dükan "А-Мarket"
Balkan wel., ş.Balkanabat, "Nebitçi" ýaşaýyş massiwi, kwartal 3, j.134
Balkan wel., Gumdag obasy, A.Meňliýew köç., (kwartal 24, merkezi keselhana)
Balkan wel., Esenguly etr., Magtymguly köç. j.431
Balkan wel., Esenguly etr., Ekerem obasy
Balkan wel., ş.Hazar, "Hazar" söwda bazary, dükan "Parfum"
Balkan wel., ş.Hazar, "Hazar" söwda bazary, telefon we aksessuar satylýan dükan
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, Tahyrow köç. j. 9
Balkan wel., ş.Türkmenbaşy, Magtymguly köç., j. 21а
Balkan wel., ş.Serdar, merkezi bazar töleg kabul edilýän dükan № 4 
Balkan wel., ş.Serdar, harby şäherçe, azyk dükany
Balkan wel., ş.Serdar, merkezi bazar, töleg kabul edilýän kiosk № 1
Balkan wel., ş.Serdar, merkezi bazar, töleg kabul edilýän kiosk № 2
Balkan wel., ş.Serdar, merkezi bazar, töleg kabul edilýän kiosk № 3 
Balkan wel., ş.Serdar, Dianow köç., töleg serişde satylýan kiosk № 1 
Balkan wel., ş.Serdar, Dianow köç., töleg serişde satylýan kiosk № 2 

ş. Mary, Görogly köç., j.9
ş. Mary, Baýramhan köç., (Energetika instituty)
Mary wel., Baýramaly şäheri,  merkezi bazar
ş. Mary, köpugurly söwda bazary (täze ýarmarka) 
Mary wel., ş.Ýolöten Azady köç. j. .53
ş. Mary, Oguzhan köç., "Täze gün" SM
ş. Mary, S.Türkmenbaşy pos.
ş. Mary, Galkynyş köç., (him zawodyň jaýlary)
ş. Mary, A.Nyýazow köç. j.85
ş. Mary, Ýeňişiň 50 ýyllygy köç., (WAZ awtomerkezi)
ş. Mary, Arçabil köç. j.1а
Mary wel., Wekilbazar etr., (Serpaý SM) 
Mary wel., Murgap etr., Türkmenistan köç. Merkezi bazar
Mary wel., Murgap pos. Azady köç. 13
Mary wel., Serhedabat pos. "Parahat" bazary
Mary wel., ş.Baýramaly, Raýdaşlyk köç. halka 
Mary wel., ş.Baýramaly, Nurana köç. Gül dükany
Mary wel., ş.Baýramaly Altyn asyr köç. "Türkmenistan" restorany
Mary wel., ş.Baýramaly Altyn asyr köç. (Türkmenbaşy banky)
Mary wel., ş.Baýramaly Watan köç. j.9
Mary wel., Sakarçäge pos. "Görelde" SM
Mary wel., Sakarçäge etr. Garaýap köç., merkezi bazar
Mary wel., Sakarçäge etr. Garaýap köç.,merkezi bazar j. 3
Mary wel., Oguzhan pos. Oguzhan şaýoly
Mary wel., ş.Ýolöten Gurt Gaýypow köç., j.28
Mary wel., Garagum pos. d/b. Aşgabat, merkezi bazar
Mary wel., Garagum etr., Ak Meýdan geňeşligi
Mary wel., Tagtabazar pos. Garly Ilamanow köç., awtoduralganyň golaýynda
Mary wel., Tagtabazar pos. 
Mary wel., Tagtabazar etr. Merkezi bazar
Mary wel., Tagtabazar etr.Sandykgaçy pos. 
ş. Mary, Mollanepes köç. J. 27
Mary wel., Wekilbazar pos. "Aýna" SM
ş. Mary, Aşgabat köç. J.43 (Samsung dükany)
ş. Mary, Kemine köç., (Panasonik dükany)
ş. Mary, Mollanepes köç., bazar, Westel dükany
Mary wel.,Türkmengala pos. Magtymguly köç., j.26 
ş. Mary, Gorkut-Ata köç., Mollanepes köç., "Maru-şahu-jahan" bazary
Mary wel., wekilbazar etr. Egrigüzer geň. "Körpe" marketi
Mary wel., Murgap pos. Azady  köç. 
ş. Mary, Mollanepes köç.  "Maru-şahu-jahan" bazary
ş. Mary, Mollanepes köç., "Maru-şahu-jahan" bazary
ş. Mary, Mollanepes köç., "Maru-şahu-jahan" bazary", tel. we aksessuar dükany
ş. Mary,  Mollanepes köç., "Maru-şahu-jahan" bazary, Jaň dükany
Mary wel., ş.Baýramaly, merkezi bazar Gallaksi dükany
Mary wel., ş.Baýramaly, merkezi bazar, Zaman dükany
Mary wel., ş.Baýramaly merkezi bazar Nokia dükany
Mary wel., ş.Baýramaly merkezi bazar Çeper dükany
Mary wel., ş.Baýramaly  merkezi bazar,tel. we alsessuar dükany 
ş. Mary,Atabaýew köç. 50
ş. Mary, Mollanepes köç., "Maru-şahu-jahan" bazary
Mary wel., Mary etr., Peşenaly pos. 
Mary wel., ş.Ýolöten, Berkararlyk SM
Mary wel., ş.Ýolöten, At Çapar köç., Galaksi dükany
Mary wel., Türkmengala pos. Watan köç. J.4
Mary wel., Марыйский вел.,г.Байрамали,ул.Битараплык
ş.Baýramaly Seýdi köç. Awtobus duralgasy
Mary wel., Sakarçäge etr., Gumgüzer geň. 
Mary wel., Sakarçäge pos., Görelde SM
Mary wel., ş.Baýramaly  Mollanepes köç. 
Mary wel., Mary etr. Akybaý geň.
Mary wel., ş.Baýramaly, merkezi bazar
Mary wel.,ş.Baýramaly, merkezi bazar, kiosk №1
Mary wel., ş.Baýramaly, merkezi bazar, kiosk №2
Mary wel., ş.Baýramaly, merkezi bazar, kiosk №3
ş. Mary, Aşgabat köç. (Peduçilişe duralgasy)
ş. Mary, Türkmenistan köç., "Merw" söwda merkezi
Mary wel., Tagtabazar etr., Erden geň.
Mary wel.,Tagtabazar etr., Sandykgaçy geň. 
Mary wel.,  ş.Baýramaly Seýdi köç., 
Mary wel.,  Murgap etr., Azatlyk geň. 
Mary wel., ş.Baýramalyг. Magtymguly köç., "Aýlar" dükany
Mary wel., Tagtabazar etr., S.A.Nyýazow d/b

ş.Türkmenabat, Merkezi mkr.  Akdepe köç. (söwda hatarlary) 
ş.Türkmenabat, Uçpunkt mkr, Griboýedow köç., (söwda hatarlary)
Lebap wel., Farap etraby, "Söwda merkezi' merkezi bazar
ş.Türkmenabat, Komsomolsk mkr,  (söwda hatarlary, halkaly) 
Lebap wel., Atamyrat etr., Astanababa obasy, (merkezde, söwda hatarlary)
Lebap wel.,Garabek etr., Seýdi köç.
Nyýazow köç. (täze sport mekdebiniň ýanynda)
Lebap wel., ş.Atamyrat, Nyýazow köç., 8
Lebap wel., ş.Atamyrat, Nyýazow köç., 1      
Lebap wel., Halaç etr. Çohpetde obasy, (poçtanyň ýanynda)
Lebap wel., Halaç etr., Nyýazow köç. (ozalky uniwermagyň jaýynda)
Lebap wel., Galkynyş etr., Nyýazow şaýoly, (awtoduralga)
Lebap wel., Döwletli etr. 
Lebap wel., ş.Seýdi, 1-nji mkr (bazaryň garşysynda)
Lebap wel., Saýat etr.,  Nyýazow köç.  (awtoduralga)
Lebap wel., Sakar etr., Nyýazow köç. j.13 А    
Lebap wel., B. Türkmenbaşy etr. ş.Kerkiçi, Magtymguly köç. 6
Lebap wel., B.Türkmenbaşy etr., Dostluk obasy, Gurluşyk köç., ("Gözel" toý salonyň ýanynda)
Lebap wel., Köýtendag etr. M.Ruhnama köç. (PMK-40 ýanynda)
Lebap wel., ş.Magdanly, Nyýazow köç., 6 
Lebap wel., Garaşsyzlyk etr. Aşgabat köç. (söwda hatary)
Lebap wel., Garaşsyzlyk etr., Lebap köç.,19      
ş.Türkmenabat, Dänew köç.
ş.Türkmenabat, Zähmet köç., Döwrebap SM
Lebap wel., Hojambaz etr., Beşir obasy, Farap-Kerkiçi şaýoly (AZS ýanynda)
Lebap wel., Hojambaz etr., Burdalyk geň.
Lebap wel., Halaç etr., Güýçbirleşik obasy
Lebap wel., Halaç etr., Mähremow d/b
этрап Халач Nyýazow köç. Etrbyň merkezi, 40-ýyllyk obasy (täze salgysy)
Lebap wel., Lebap wel., Garabek etr., Seýdi köç., 20   
ş.Türkmenabat, Nyýazow köç., çöwda hatary, X-Mobile dükany
ş.Türkmenabat,Zelili köç.
ş.Türkmenabat, "Antaliýa" dükany
B.Türkmenbaşy etr., Kerkiçi etr. 
Lebap wel., ş.Magdanly, Ibn Sina köç., (№6 mekdebiň ýanynda)  
Lebap wel.,Lebap wel., ş.Atamyrat, Çeboksarow köç., 28 
Lebap wel., Halaç etr., Pelwert obasy
Lebap wel., Köýtendag etr., M.Ruhnama köç., (bankyň garşysynda)
Lebap wel., Hojambaz etr., Farap-Kerkiçi şaýoly (naharhananyň ýanynda) 
Lebap wel., B.Türkmenbaşy, Amyderýa obasy,  Wokzal köç.
Lebap wel., ş.Türkmenabat, Nyýazow köç. (gök bazary) 
Lebap wel., Atamyrat etr., S.A.Nyýazow d/b Nyýazow köç.(ОEО)
Lebap wel., Atamyrat etr., d/b Azatlyk (ОEО)
Lebap wel., Atamyrat etr., Daşlyk d/b (OEO)
Lebap wel., Garabeg d/b,  Garabeg OEO
Lebap wel.,Farap etr., Jeýhun obasy, S.Türkmenbaşy köç., (OEO) 
Lebap wel., Atamyrat etr., O.Söhbetow köç. (ОEО)
Lebap wel., Halaç etr., Watan köç.
Lebap wel., Halaç etr., Esenmeňli obasy
Lebap wel., ş.Atamyrat S.Seýdi köç., Söwda hatary
Lebap wel., Atamyrat etr., Golownoý oba
Lebap wel., Hojambaz etr., Gutlak geň.
ş.Türkmenabat, Nyýazow köç., bazar №1
ş.Türkmenabat, Degirmen SM
ş.Magdanly, Garaşsyzlyk köç.
ş.Türkmenabat, Nyýazow köç., durmuş tehnika dükany
Lebap wel., ş.Atamyrat, bazar №2
ş.Türkmenabat, Demir ýol menzili
ş.Türkmenabat, Himik mkr
ş.Türkmenabat, bazar № 2
Lebap wel., Farap etr., Farap DB
ş.Türkmenabat, mkr 1 söwda hatary
ş.Türkmenabat, Himik mkr., söwda hatary
ş.Türkmenabat, Komsomol mkr., K.Gurbannepesow köç., 
ş.Türkmenabat, Demir ýol menzili
Garaşsyzlyk etraby, Ýalkym DB
Garaşsyzlyk etraby, Magtymguly DB
Lebap wel., Atamyrat etr., Nyýazow köç., 12
ş.Seýdi, Uly ýoluň ugrundaky duralga
Türkmenbaşy etraby, Kerkiçi obasy, Magtymguly köç.
Lebap wel., Atamyrat şäheri
etr. Türkmenbaşy, Kerkiçi obasy, Söwda merkezi , bazar
ş.Türkmenabat, Demirýolçylaг mkr., SM Altyn Zaman

ş.Daşoguz, Gurbansoltan eje köç., (Döwletli market)
ş.Daşoguz, Magtymguly köç., dükan 499 (Baý bazar)
Daşoguz wel. Köneürgenç etraby, Nyýazow köç., 13
Daşoguz wel. Gurbansoltan eje obasy, Türkmenbaşy köç., 22
ş.Daşoguz, Türkmenbaşy şaýoly, 28 (Arzuw kafesi) 
ş.Daşoguz, S.Türkmenbaşy şaýoly, (Altyn Zaman kafesi)
Daşoguz wel. S.A.Nyýazow obasy, S.Türkmenbaşy köç., 20
Daşoguz wel.  S.A.Nyýazow obasy, S.Türkmenbaşy şaýoly
Daşoguz wel.  Gurbansoltan eje obasy, S.Türkmenbaşy şaýoly, 6
Daşoguz wel. Gurbansoltan eje obasy,  S.Türkmenbaşy şaýoly, 68
Daşoguz wel. Gurbansoltan eje obasy,  Halyçylar köç., 1
Daşoguz wel. Ak-Depe etraby, S.Türkmenbaşy köç., - 20
Daşoguz wel.Ak-Depe etr., S.Türkmenbaşy köç., 32
Daşoguz wel. Görogly obasy, S.A.Nyýazow köç., №6
Daşoguz wel. Görogly obasy, S.Ataýew köç., ýarmarka, dükan №6
Daşoguz wel. Gubadag obasy, Azatlyk köç., 1
Daşoguz wel.Köneürgenç etr., Diýarbekir köç., 34 (Kakow hyzmat öýi)
Daşoguz wel. S.A.Türkmenbaşy etraby, "Daýhan" bazary
S.Türkmenbaşy etr., Daýhan bazary, Görelde köç.
S.Türkmenbaşy etr., Daýhan bazary, Görelde köç. (awtoduralga)
ş.Daşoguz, Nowruz,1 mkr. Awtoduralga dükan №4
ş.Daşoguz, mkr.merkezi, 2 (Nygmat bazary) mob.telefonlar dükany
ş.Daşoguz, (Baý bazar) dükan №498 öýjükli tel.dükany
ş.Daşoguz,mkr.merkezi 2 (Nygmat bazary) Ц-2 j. 1/1 dükan 138. mob. telefon
ş.Daşoguz, Bereket bazary, 2-nji gat, (demir sehiniň çägi)
ş.Daşoguz, Magtymguly şaýoly, Diýar binasynyň ýanynda
ş.Daşoguz, Zaman köç., 90, dükan №41 (Baý bazar)
ş.Daşoguz, Magtymguly köç., (Diýar hyzmat öýi) dükan № 22
ş.Daşoguz, Magtymguly köç., (Diýar hyzmat öýi) dükan № 21
Daşoguz wel. Boldumsaz obasy, Garaşsyzlyk köç., Samsung hyzmat öýüniň binasy
ş.Daşoguz, "Döwletli" market, dükanlar toplumy
Daşoguz wel. Ak-Depe etr., O.Ärsaryýew köç., 69
ş.Daşoguz, Baý bazar, dükan №64
ş.Daşoguz, Baý bazar, dükan №81
ş.Daşoguz, Baý bazar, dükan №144
ş.Daşoguz, Baý bazar, dükan №224
ş.Daşoguz, "Nur" Söwda merkezi
Daşoguz wel. ş.Köneürgenç, Diýarbekir köç., 52
ş.Daşoguz, Baý bazar, dükan №168
Daşoguz wel. Akdepe etr., O.Ärsaryýew köç., Eşret dükany №6
ş. Köneürgenç, Merkezi bazar, Diýarbekir köç.
ş.Daşoguz, Şagadam köç., 33/6 Jaýdolandyryş edarasy
ş.Daşoguz, Magtymguly köç., 10/1
ş.Daşoguz, Magtymguly köç., Baý bazar
Daşoguz wel. S.A.Nyýazow oba, S.Rosmetow geňeşligi "Jennet" bazary
Daşoguz wel.Gurbansoltan eje obasy, S.Andalyp köç.,10
Daşoguz wel. Gurbansoltan eje obasy, S.Türkmenbaşy köç. Merkezi bazaryň garşysy
Daşoguz wel. Ak-Depe etraby, O.Ärsaryýew köç. (Eşret dükany)
Daşoguz wel. Ak-Depe etraby, Aşyk-Aýdyň köç., dükanlar hatary
Daşoguz wel. Görogly oba, S.Ataýew köç., dükan №9 
Daşoguz wel. Gubadag obasy, M.Garlyýew köç.
Daşoguz wel. S.A.Türkmenbaşy etraby, "Daýhan" bazary
Daşoguz wel. Ş.Köneürgenç, Azatlyk köç.
Daşoguz wel. Boldumsaz oba, Nyýazow köç. 23 a
Daşoguz wel. S.Türkmenbaşy etraby, "Daýhan" bazaryň garşysy, Görelde köçesiniň ugrunda
Daşoguz wel. Köneürgenç etraby, j.6 Galkynyş
ş.Daşoguz, Magtymguly köç. 10/1 (Baý bazar) dükan FUJI
ş.Daşoguz, Nowaýy köç. j.13/2 (kafe Lezzet)
ş.Daşoguz, Magtymguly köç. dükan №60 (Baý bazar)
ş.Daşoguz,S.A.Nyýazow etraby, Diýar ueňeşligi
ş.Daşoguz, Gurbansoltan eje köç. 22 mob.telefonlaryň dükany
ş.Daşoguz, S.A.Nyýazow etraby, Nowbahar geňeşligi
Daşoguz wel. Görogly pos. Magtymguly köç. №11
ş.Daşoguz, O.Ärsaryýew köçesi,  Lälezar dükany
ş.Daşoguz, Zaman köç.
ş.Daşoguz,Görogly etraby, Daýhan bazary, dükan №1
Ak depe etr. O.Ärsaryýew köçesi, merkezi bazaryň çägi