MTS ofisleri

MTS-iň ofislaryň iş wagty:

duşenbe – anna 09:00 dan 19:00 çenli;
şenbe - ýekşenbe we baýramçylyk günleri - dynç günleri.
 
“MTS – Türkmenistan” hojalyk jemgyýetiniň satuw we hyzmat ediş merkezleri:
  •  -Aşgabat şäheri Türmenistanyň Gahrymany A. Niýazow şaýoly ,85 
  •  -Aşgabat şäheri, Türmenistanyň Gahrymany A. Niýazow şaýoly ,104
  •  -Balkanabat şäheri,209 kwartal, Magtymguly köçesi, "Salam" Söwda merkezi    
  •  -Türkmenbaşy şäheri, Dostluk (Fioletow) köçesi, 14
  •  -Mary şäheri, Mollanepes köçesi, 27 "Miras" Söwda merkezi
  •  -Türkmenabat şäheri, Gurbansoltan eje köçesi, 72
  •  -Daşoguz şäheri, Görogly köçesi,14